Privatlivspolitik

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og er underlagt de gældende etiske principper for psykologer. Derudover behandler jeg dine privatlivsinformationer i henhold til gældende GDPR regler og lovgivning.

Cookies

Du accepterer brugen af cookies, når du bruger www.krise-hjælp.dk

Cookies er en fil, der gemmes på din computer, smartphone eller tablet, når du besøger en hjemmeside. Der findes flere slags cookies, der er med til at gøre din søgning på hjemmesider lettere, men cookies kan også gemme oplysninger om dig og misbruges. Du kan læse mere om, hvordan du sletter cookies eksempelvis her: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=da

Tavshedspligt og journalpligt

Jeg har som psykolog tavshedspligt i forhold til det, du fortæller under samtalerne (personfølsomme data), ligesom jeg også har journalpligt (jf. bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer). Jeg kan modtage oplysninger om digfra din læge og andre eksempelvis forsikring, hvis du har givet samtykke til, de må videresende oplysninger. Jeg videreformidler kun oplysninger om dig til eksempelvis din læge med dit samtykke. Jeg opbevarer dine personfølsomme oplysninger fortroligt i et sikret journalsystem hos en databehandler, som jeg har tilsvarende aftale med. Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år gældende fra sidste samtale.

Oplysningspligt og underretningspligt

Jeg har pligt til at bryde tavshedspligten (oplysningspligt), hvis der er alvorlig risiko for, at du forvolder skade mod dig selv andre. Jeg har underretningspligt ved mistanke om et barns trivsel og udvikling.

Dine rettigheder og klagemuligheder

Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal og kan få aktindsigt. Kontakt mig, hvis du vil have en kopi. Eventuelle fejl/misforståelse rettes eller laves som tilføjelse i din journal.  Hvis du er utilfredsmed håndteringen af dine oplysninger, bedes du kontakte mig, så vi kan finde en løsning. Er du fortsat utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk