Podcasts og publikationer

Podcasts: Ramt.nu + Instagram

Podcast: praematurefortaellinger.dk

Publikationer:

Bliver man syg af et præmaturt barn? Livsbladet. Dansk Præmatur Forening, nr 1; 18. årgang, maj 2018.
Revision af pjece om krisereaktioner hos Dansk Krisekorps (2014).
Jønsson, L.S. & Hansen, H.L. (2013): Krisereaktioner. Information til pårørende til børn indlagt på børneafdelingen. Aarhus Universitetshospital, 1. udgave, 1. oplag.
Jønsson, L.S. & Hansen, H.L. (2013): Børns reaktioner på traumer og tab. Information til forældre og personale. Aarhus Universitetshospital, 1. udgave, 1. oplag.
Rasmussen, L.S. (2008): The Psychological Background of False Rape Accusations. Poster præsenteret på konferencen: The First International Conference on Survivors of Rape. Skejby Sygehus.
Rasmussen, L. S. (2006): Falske voldtægtsanklager. Psykolog Nyt, 60, 13, pp. 3-9.
Rasmussen, L. S. (2006): Falske voldtægtsanklager. Dansk Politi, 6, pp. 32-33.
Rasmussen, L. S. (2006): Den psykologiske baggrund for falske voldtægtsanklager. Center for Voldtægtsofre, Århus Sygehus.