Behandling(old)

Jeg kan tilbyde dig højt specialiseret og målrettet enten kortere- eller længerevarende behandlingsforløb, der har til hensigt, at du genvinder kontrol, får nye mestringsstrategier og højner din livskvalitet.
De anvendte psykologiske metoder (eks. kognitiv terapi eller EMDR) afhænger af din specifikke problemstilling, og sammen aftaler vi rammerne for forløbet.
Jeg kan hjælpe dig, hvis du eksempelvis:

Er i krise
Har været udsat for voldsomme, traumatiske, eller for dig ubehagelige hændelser eks vold, overgreb eller voldtægt
Har længerevarende reaktioner, belastningsreaktioner eller posttraumatisk stress
Har mistet et barn eller en nærtstående/pårørende
Eller:
Er forælder til præmaturt barn (se mere på www.praematurefortaellinger.dk)
Er forælder til et barn, der lider af Kronisk sygdom eller selv er ramt af kronisk sygdom
Er ramt af pludselig sygdom eller er pårørende
Er angst, har depression eller lider af fødselsdepression
Er stresset
Eller hvis I har parforholdsproblemer