Behandling

Jeg tilbyder højt specialiseret og målrettet kortere- eller længerevarende behandlingsforløb, der har til hensigt, at du genvinder kontrol, bearbejder hændelser og lærer nye mestringsstrategier for der i gennem at højne din livskvalitet.
Den anvendte psykologiske metode er primært EMDR, men jeg arbejder også kognitivt og mentaliseringsbaseret. Rammerne for forløbet aftales ved første samtale og afhænger af din specifikke problemstilling – bemærk, at der i den forbindelse også er mulighed for et EMDR forløb af intensiv karakter.

Jeg kan særligt hjælpe, hvis du/I:

Er i krise
Har været udsat for akutte, voldsomme og traumatiske hændelser eks vold, terror, overgreb, voldtægt, ulykker eller voldsomme hændelser i forbindelse med arbejde
Har akutte eller længerevarende reaktionerbelastningsreaktioner, tilpasningsreaktioner eller posttraumatisk stress (PTSD) – også professions (arbejdsrelateret) PTSD
Har mistet et barn eller en nærtstående

Er pårørende
Er forælder til præmaturt barn (se mere på www.praematurefortaellinger.dk) eller forælder til et barn, der er syg, har en kronisk sygdom eller er handikappet (ramt.nu)

Eller hvis du:  

Er alvorligt syg eller ramt af kronisk sygdom

Har haft en traumatisk fødsel/efterfølgende svært/fødselsdepression og oplever det svært at være gravid igen – jeg har udviklet et behandlingsforløb, der følger dig gennem din nye graviditet.

Er stresset
Eller hvis I har parforholdsproblemer – måske på baggrund af ovenstående