Om mig

Billede1Jeg er uddannet psykolog, cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2006. Jeg er autoriseret af Psykolognævnet i 2008 og specialist i Psykotraumatologi i 2019. Jeg er i 2015 akkrediteret EMDR terapeut (se emdr.dk) og uddannet parterapeut.

Jeg har langvarig og omfattende krisepsykologisk erfaring med både unge, voksne, par og grupper.

Jeg har primært arbejdet med mennesker, der har været udsat for voldsomme pludselige og til tider akutte hændelser, og som har haft kontakt til enten somatisk eller psykiatrisk skadestue eller har haft længere indlæggelsesforløb i forbindelse med sygdom. Det har også været pårørende ved dødsfald, kronisk eller alvorlig sygdom. På Aarhus Universitetshospital (det tidligere Skejby) har jeg primært arbejdet med hjertebørn, børn med pludselig opstået sygdom eller kroniske sygdomme, børn ramt af cancer samt deres pårørende. Jeg har haft særligt indsatsområde med forældre til præmature børn og forældre, der har mistet et barn samt pårørende til alvorligt syge og døende børn.

Jeg har stor erfaring med belastningsreaktioner, posttraumatisk stress (PTSD) samt sorg.

Jeg har i mange år forestået debriefing, supervision, undervisning og krisesamtaler med tværfagligt sygehuspersonale. Jeg underviser fortsat i flere forskellige sammenhænge. Se mere under Supervision og undervisning.

Derudover har jeg flere års psykiatrierfaring; særligt med voksne med angst og depression og varetager også aktuelt stresssamtaler.

Jeg er medlem af bestyrelsen EMDR Danmark, der arbejder på at udbrede viden og anvendelse af EMDR, som WHO anbefaler som en af de bedste og afgørende behandlingsmetoder til behandling af traumatiske oplevelser og posttraumatisk stress (PTSD).

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening, har tavshedspligt og er underlagt de gældende etiske principper for psykologer.