Om mig

Jeg er uddannet psykolog, cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2006 og autoriseret af Psykolognævnet. Jeg er specialist og supervisor i psykotraumatologi og klinisk psykologi (voksne) samt akkrediteret EMDR terapeut og efterfølgende uddannet som EMDR-supervisor (se emdr.dk). Desuden er jeg parterapeut. 

Jeg har langvarig og omfattende krisepsykologisk erfaring med både unge, voksne, par og grupper samt omfattende erfaring med krise- og traumereaktioner, belastningsreaktioner, posttraumatisk stress (PTSD) og sorg.

Jeg arbejder primært med mennesker, der har været udsat for voldsomme enten pludselige og akutte eller længerevarende traumatiske hændelser og oplevelser, hvor de selv er ramt eller er nærmeste pårørende. Det kan være kvinder, der har haft traumatiske oplevelser i forbindelse med graviditet og fødsel; par der har fået et syg og handikappet barn eller par, der har mistet et barn. Hvis man i forbindelse med sit arbejde har været udsat for trusler om vold eller været involveret i voldsomme hændelser; hvis man har været udsat for fysisk eller psykisk vold, terror, ulykker, uheld eller har ubearbejdede traumer af forskellig karakter med sig. Jeg arbejde også med mennesker, der er nærmeste pårørende til afgrænset eller længerevarende fysiske eller psykiske syge nærtstående samt pårørende, der er i ventesorg og/eller i sorg.

Gennem årene har jeg oparbejdet særligt ekspertiseområde i forhold til forældre med præmature fødte børn og forældre med alvorligt kronisk syge eller døende børn. På baggrund af min erfaring på dette område og fra mit arbejde på børneafdelingen har jeg udviklet et særligt psykologforløb til kvinder (fædre og par) i ny graviditet efter tidligere traumatisk fødsel, dødfødsel, præmatur fødsel eller andre komplikationer forbundet med tidligere graviditet og fødsel.

Jeg har særligt fokus på behandling af posttraumatisk stress (PTSD) efter traumatiske oplevelser og hændelser, og anvender EMDR anbefalet af WHO som en af de bedste og afgørende behandlingsmetoder til behandling af netop traumatiske oplevelser og PTSD (emdr.dk)

Ved siden af det kliniske arbejde i klinikken underviser jeg i kommunikation i krisesituationer, krisehåndtering og krisestyring, psykisk førstehjælp samt håndtering af mennesker i krise i forskellige sammenhænge. Jeg har særligt indsatsområde i relation til de fagprofessionelle, der i deres job yder psykisk førstehjælp, varetager kritiske funktioner eller har psykisk krævende job, og derved kan være i risiko for omsorgstræthed, udbrændthed og ansvarstræthed eller professions-PTSD. Se mere under undervisning.