Undervisning

Jeg underviser i flere forskellige sammenhænge, hvor fokus er på krisehåndtering og kommunikation med mennesker i krise, men underviser også i andre psykotraumatologiske emner
Kontakt mig for form, indhold og pris på mail: psykologlouiseskriver@protonmail.com

Eksempler (og inspiration) på udvalgt afholdt undervisning/foredrag:

Forældre til børn med sygdomme og handikap: reaktioner, parforhold og terapi. Stjerne-a arrangement.

Krisekommunikation med pårørende. Dos & Don´ts. DCO årsmøde.

Krisestyring. PPR. Vejen.

Kommunikation med familier i krise. Rigshospitalet.

Krisehåndtering og krisekommunikation med den unge patient og forældre. Intensiv NORD. AUH

EMDR. Børns traumer. Familieplejere. Aarhus.

EMDR og senfølger af seksuelle overgreb. Landsforeningen SPOR.

EMDR. Socialpædagogernes Landskonference.

Pårørende på traumestuen. Region Midt Akut uddannelse.

Krisehåndtering og sorgstøtte til pårørende. Aalborg.

Kommunikation med forældre i krise. Rigshospitalet. København

Forældrereaktioner på for tidlig fødsel. Børneneurocentret, Vejlefjord.

EMDR with mothers who have given birth prematurely. EMDRIA Tag. Konference. Tyskland

Krisestyring. Psykologer i PPR. Esbjerg.

At hjælpe andre bære den samme smerte frivilligt. Hjerteforeningen.

Krisepsykologi. Psykologisk Minikonference. Psykologisk Institut. Aarhus.

Kommunikation og professionelt arbejde med forældre i krise. Hjerteforeningen

Kriser og traumer. Lægesekretærkonference. Aarhus

Krisereaktioner og mestring. Forældre og personale. Akut Uddannelsen, RegionMidt

Sorg- og krisereaktioner hos pårørende og personale i akutarbejdet med svært syge eller døde børn. Danish Emergency Medicine Conference (DEMC 7). København.

Professionalisme i krise og sorg. Aarhus Universitets Hospital

Krise, sorg og mestring. Trygfondens Familiehus, Aarhus Universitetshospital