Supervision og undervisning

Jeg tilbyder supervision til:
Psykologistuderende, nyuddannede psykologer med henblik på autorisation samt psykologer under specialistuddannelse.
Andre fagprofessionelle, der i det daglige yder psykisk førstehjælp eller arbejder med mennesker i krise (eks læger, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere)

Supervision kan foregå individuelt eller i grupper. Kontakt mig på 3029 0056 for aftale

Undervisning

Jeg har i mange år undervist som en del af mine ansættelser og gør det fortsat.
Kontakt mig for form, indhold og pris på mail: psykologlouiseskriver@protonmail.com

Eksempler på undervisning/foredrag:

Forældrereaktioner på for tidlig fødsel. Børneneurocentret, Vejlefjord.

EMDR with mothers who have given birth prematurely. EMDRIA Tag. Konference. Tyskland

Krisestyring. Esbjerg.

Kommunikation med kriseramte. Rigshospitalet. København

At hjælpe andre bære den samme smerte frivilligt. Hjerteforeningen.

Krisepsykologi. Psykologisk Minikonference. Psykologisk Institut. Aarhus.

Kommunikation og professionelt arbejde med forældre i krise. Hjerteforeningen

Samarbejde med forældre i krise. Neonatal Symposium. Rebild.

Kriser og traumer. Lægesekretærkonference. Aarhus

Krisereaktioner og mestring. Forældre og personale. Akut Uddannelsen, RegionMidt

EMDR. Behandling af traumer. Dansk Psykolog Forening, Kreds Vejle

Sorg- og krisereaktioner hos pårørende og personale i akutarbejdet med svært syge eller døde børn. Danish Emergency Medicine Conference (DEMC 7). København.

Professionalisme i krise og sorg. Tema dag på sygehusafdeling. Aarhus Universitets Hospital

Posttraumatisk stress og en børneafdeling. Socialpædiatrisk undervisning for læger. Børneafdelingen. Aarhus Universitetshospital.

Inddragelse af patienter og pårørende – den psykologiske vinkel. Akut Uddannelsen, Region Midt

EMDR: behandling af traumer. Dansk Psykolog Forening, Kreds Fyn

Krisepsykologi. Psykologisk Minikonference, Psykologisk Institut, Aarhus

Krisepsykologi: reaktioner, krisehåndtering og behandlingsmuligheder. Dansk Psykolog Forening, Kreds Aarhus

Krisereaktioner: mestring. Forældre og personale. Det akutte barn (akut pædiatri), Akut Uddannelsen, Region Midt

Krisereaktioner, mestring, debriefing og egenomsorg. Neurokirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Krise, sorg og mestring. Trygfondens Familiehus, Aarhus Universitetshospital

Publikationer:

Ramt.nu: hjemmeside og podcasts

Podcast: praematurefortaellinger.dk

Bliver man syg af et præmaturt barn? Livsbladet. Dansk Præmatur Forening, nr 1; 18. årgang, maj 2018.
Revision af pjece om krisereaktioner hos Dansk Krisekorps (2014).
Jønsson, L.S. & Hansen, H.L. (2013): Krisereaktioner. Information til pårørende til børn indlagt på børneafdelingen. Aarhus Universitetshospital, 1. udgave, 1. oplag.
Jønsson, L.S. & Hansen, H.L. (2013): Børns reaktioner på traumer og tab. Information til forældre og personale. Aarhus Universitetshospital, 1. udgave, 1. oplag.
Rasmussen, L.S. (2008): The Psychological Background of False Rape Accusations. Poster præsenteret på konferencen: The First International Conference on Survivors of Rape. Skejby Sygehus.
Rasmussen, L. S. (2006): Falske voldtægtsanklager. Psykolog Nyt, 60, 13, pp. 3-9.
Rasmussen, L. S. (2006): Falske voldtægtsanklager. Dansk Politi, 6, pp. 32-33.
Rasmussen, L. S. (2006): Den psykologiske baggrund for falske voldtægtsanklager. Center for Voldtægtsofre, Århus Sygehus.