Erfaring

2019: underviser Dansk Center for Organdonation
2016: psykolog på børnekræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
2015-: ekstern underviser, Akut Uddannelsen, Region Midt
2014-: privat praksis
2013-2015 : ekstern psykolog, underviser og supervisor Neurokirurgisk afd., neurointensiv afd., Aarhus Universitetshospital
2010-2014: krisepsykolog, børneafdelingen, Skejby, Aarhus Universitetshospital
2007-2010: krisepsykolog og klinisk psykolog, voksenpsykiatrisk afd., Kolding Sygehus
2006-2007: krisepsykologisk vikariat, voksenpsykiatrisk afd., Kolding Sygehus
2006: frivillig psykolog på Center for Voldtægtsofre, Aarhus