Supervision og undervisning

Jeg tilbyder supervision til:
Psykologistuderende og nyuddannede psykologer
Andre fagprofessionelle, der i det daglige yder psykisk førstehjælp eller arbejder med mennesker i krise (eks læger, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere)

Supervision kan foregå individuelt eller i grupper. Kontakt mig på 3029 0056 for aftale

Undervisning

Jeg har i mange år undervist som en del af mine ansættelser og gør det fortsat.
Kontakt mig for form, indhold og pris på mail: louiseskriver@hotmail.com

Eksempler på undervisning/foredrag:

At hjælpe andre bære den samme smerte frivilligt. Hjerteforeningen.

Krisepsykologi. Psykologisk Minikonference. Psykologisk Institut. Aarhus.

Kommunikation og professionelt arbejde med forældre i krise. Hjerteforeningen

Samarbejde med forældre i krise. Neonatal Symposium. Rebild.

Kriser og traumer. Lægesekretærkonference. Aarhus

Krisereaktioner og mestring. Forældre og personale. Akut Uddannelsen, RegionMidt

EMDR. Behandling af traumer. Dansk Psykolog Forening, Kreds Vejle

Sorg- og krisereaktioner hos pårørende og personale i akutarbejdet med svært syge eller døde børn. Danish Emergency Medicine Conference (DEMC 7). København.

Professionalisme i krise og sorg. Tema dag på sygehusafdeling. Aarhus Universitets Hospital

Posttraumatisk stress og en børneafdeling. Socialpædiatrisk undervisning for læger. Børneafdelingen. Aarhus Universitetshospital.

Inddragelse af patienter og pårørende – den psykologiske vinkel. Akut Uddannelsen, Region Midt

EMDR: behandling af traumer. Dansk Psykolog Forening, Kreds Fyn

Krisepsykologi. Psykologisk Minikonference, Psykologisk Institut, Aarhus

Krisepsykologi: reaktioner, krisehåndtering og behandlingsmuligheder. Dansk Psykolog Forening, Kreds Aarhus

Krisereaktioner: mestring. Forældre og personale. Det akutte barn (akut pædiatri), Akut Uddannelsen, Region Midt

Krisereaktioner, mestring, debriefing og egenomsorg. Neurokirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Krise, sorg og mestring. Trygfondens Familiehus, Aarhus Universitetshospital

Publikationer:

Bliver man syg af et præmaturt barn? Livsbladet. Dansk Præmatur Forening, nr 1; 18. årgang, maj 2018.
Revision af pjece om krisereaktioner hos Dansk Krisekorps (2014).
Jønsson, L.S. & Hansen, H.L. (2013): Krisereaktioner. Information til pårørende til børn indlagt på børneafdelingen. Aarhus Universitetshospital, 1. udgave, 1. oplag.
Jønsson, L.S. & Hansen, H.L. (2013): Børns reaktioner på traumer og tab. Information til forældre og personale. Aarhus Universitetshospital, 1. udgave, 1. oplag.
Rasmussen, L.S. (2008): The Psychological Background of False Rape Accusations. Poster præsenteret på konferencen: The First International Conference on Survivors of Rape. Skejby Sygehus.
Rasmussen, L. S. (2006): Falske voldtægtsanklager. Psykolog Nyt, 60, 13, pp. 3-9.
Rasmussen, L. S. (2006): Falske voldtægtsanklager. Dansk Politi, 6, pp. 32-33.
Rasmussen, L. S. (2006): Den psykologiske baggrund for falske voldtægtsanklager. Center for Voldtægtsofre, Århus Sygehus.